Νευρολογικό σύμπτωμα

Το νευρολογικό σύμπτωμα που προκαλεί τους μεγαλύτερους φόβους λόγω έλλειψης Β12 είναι υποξεία συνδυασμένη εκφύλιση του νωτιαίου μυελού. Η βλάβη στην υγεία μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη αν δεν εντοπιστεί…

Continue Reading Νευρολογικό σύμπτωμα