Αιμοχρωμάτωση

Λιγότερο από το 1% των ατόμων της βορειοευρωπαϊκής προέλευσης είναι η αιμοχρωμάτωση και είναι ασυνήθιστα υψηλή απορρόφηση σιδήρου, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά σε άνδρες ηλικίας 40 έως…

Continue Reading Αιμοχρωμάτωση