Αθλητές

Η έλλειψη σιδήρου, με ή χωρίς αναιμία, μπορεί να μειώσει τη μυϊκή λειτουργία και να περιορίσει την ικανότητα εργασίας. Βελτιώσεις με συμπληρώματα σιδήρου έχουν παρατηρηθεί σε αθλητές με ανεπάρκεια σιδήρου,…

Continue Reading Αθλητές