Ταυρίνη και καρνιτίνη

Ταυρίνη Τεχνικά, η ταυρίνη δεν είναι ένα αμινοξύ, είναι μάλλον ένα αμινοσουλφονικό οξύ. Αλλά ταυτόχρονα, αναφέρεται συχνά ως αμινοξύ, ακόμη και στην επιστημονική βιβλιογραφία. Η ταυρίνη δεν είναι απαραίτητη θρεπτική…

Continue Reading Ταυρίνη και καρνιτίνη